بایگانی برچسب

اشکال تخیل

تخیل و ادبیات

داستان متضمن تجاهل یا خیال‌پردازی و ادا درآوردن غیر گول‌زننده است. واکنش ما نسبت به موجودات یا حوادث داستانی، واکنش نسبت به موجودات و حوادثی است که خیالی و پنداری‌اند. موجودات و حوادث غیر واقعی، خیالی و پنداری‌اند؛ از این جهت که هم در تکوین…