بایگانی برچسب

اصول مقاله نویسی

دلایل عدم پذیرش آسان یک مقاله

آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون: - نمونه‌گیری نامناسب - عدم ذکر صحیح ارقام آماری - فقدان بحث و…

دلایل عدم پذیرش یک مقاله

آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون: 1 نمونه‌گیری نامناسب 2 عدم ذکر صحیح ارقام آماری 3 فقدان بحث و پرداختن…