بایگانی برچسب

اصول نظام گزل

27 مقاله با متن حوزه روانشناسی رشد

این مقالات را از این لینک دریافت کنید روانشناسی رشد یا روان‌شناسی تحولی که در سال‌های گذشته با عنوان روان‌شناسی ژنتیک شناخته می‌شد؛ شاخه‌ای از علم روان‌شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد و از رشته‌های مختلف…