بایگانی برچسب

اصول گرایی

راهبرد اصول‏گرایی

از اهداف و راهبردهای دشمنان انقلاب، برای تضعیف نظام اسلامی ایران، ایجاد تفرقه و دو دستگی میان کارگزاران نظام است، تا هم از شکل‏گیری یک نظام فکری ـ تصمیم‏گیری منسجم و کار آمد جلوگیری کند و هم توانمندی و قابلیت‏های فکری ـ مادی کشور را به جای…