بایگانی برچسب

اطلاع رسانی

فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات

«تعامل انسان و اطلاعات» نشریه‌ای  علمی است که با مجوز شماره ۹۲/۳۱۴۵۴ وزارت ارشاد توسط گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی سالی چهار شماره به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه بر اساس مجوز شماره 3/18/127893 مورخ 94/06/30  وزارت…

پرسشنامه عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌‌های عمومی شهر مشهد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد.…

دشواری‌های توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در ایران

اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای…

زهره سادات میرحسینی

فعالیتهای پژوهشی خانم دکتر زهره میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، از سال 1370 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال همکاری دارد و از سال…

Christianity: A Very Short Introduction, 2nd Edition

Christianity: A Very Short Introduction, 2nd Edition by Linda Woodhead English | November 1, 2014 | ISBN: 0199687749 | 176 pages At a time when Christianity is flourishing in the Southern hemisphere but declining in…

Social Information Seeking: Leveraging the Wisdom of the Crowd

Social Information Seeking: Leveraging the Wisdom of the Crowd By Chirag Shah English | PDF | 2017 | 195 Pages | ISBN : 3319567551 This volume summarizes the author’s work on social information seeking (SIS), and at the same time serves…

Father and Daughter: Patriarchy, Gender, and Social Science

Father and Daughter: Patriarchy, Gender, and Social Science English | December 15, 2014 | ISBN: 1447318102 | 256 pages Policy analyst Richard Titmuss became famous as one of the most staunch and outspoken defenders of the welfare…

اطلاع رسانی علمی – پژوهشی

شرکت مجازه قصد دارد تا با همکارای همکاران بخش اطلاع رسانی خود در قالب گروهی به نام همیار، به نشر و تبادل اطلاعات در فضای علمی، آموزشی و پژوهشی بپردازد. به زودی محورهای این گروه به اطلاع خواهد رسید. از طریق سایت همیار میتوانید مطالب مورد نظر…