بایگانی برچسب

افست کتاب انگلیسی

معرفی کتاب Bioinformatics Research and Applications

Bioinformatics Research and Applications: 14th International Symposium, ISBRA 2018, Beijing, China, June 8-11, 2018, Proceedings by Fa Zhang English |  2018 | 372 Pages | ISBN : 3319949675 This book constitutes the proceedings of the…

معرفی کتاب Computer and Information Sciences

Computer and Information Sciences: Proceedings of the 25th International Symposium on Computer and Information Sciences by Erol Gelenbe English | 2010 | 426 Pages | ISBN : 9048197937 Computer and Information Sciences is a unique…