بایگانی برچسب

افول سکولاریسم

روندهای کلی در جهان معاصر

در جهان امروز چهار روند کلان به چشم می خورد: ۱- جهانی سازی ۲- منطقه گرایی ۳- دمکراسی گرایی ۴- افول سکولاریسم 1- جهانی سازی: ابتدا باید گفت که تعبیر و تفسیر از جهانی شدن متنوع و گوناگون است. آمریکایی ها مراد خود از جهانی سازی…