بایگانی برچسب

اقیانوس اطلس

دنیا‌‌ در‌ قلمرو ‌امواج

دیروز رادیو ایران وارد شصت و نهمین سالگرد تولدش شد. چیزی نزدیک 7 دهه بودن در کنار مردم، این رسانه را به خاطره جمعی بسیاری از ما پیوند زده است، آنچنان که محال است نقش و جایگاه آن به این زودی‌ها از ذهن‌ها برود. رادیو در این مدت یار غار و مونس…