بایگانی برچسب

الحاد در مسیحیت

بلوخ ، آرمانشهر و نقد ایدئولوژی

ارنست بلوخ (۱۹۷۷-۱۸۸۵) فیلسوف آلمانی و نظریه پرداز فرهنگ را در ایران چندان نمی شناسند. جایگاه او در سنت مارکسیسم غربی، بسیار مهم است. تنها چیزی که در اینجا درباره او وجود دارد مقاله ای است با نام «ارنست بلوخ: فیلسوف امید» که محمدرضا نیکفر…

مسیحیت در آلمان در جدیدترین آمارها در سال ۲۰۱۹

موسسه پژوهشی مطالعات جهان بینی در آلمان در تازه ترین گزارش خود به بررسی مذهب مسیحیت در آلمان پرداخته است. در این گزارش به نظرسنجی از سوی اشپیگل به مناسبت عید پاک اشاره شده است که به اعتقادات مذهبی افراد در آلمان دلالت دارد و همچنین اطلاعات…