بایگانی برچسب

الدنبورگ

یوهان فردریش هربارت

یوهان فردریش هربارت (Johann Friedrich Herbart) فیلسوف آلمانی، روانشناس و بنیانگذار دانش آموزش و پرورش (پداگوژی) زندگی یوهان فردریش هربارت در ۴ می ۱۷۷۶ در الدنبورگ در شمال آلمان به دنیا آمد. پدرش وکیل دادگستری و مادرش زنی هوشمند بود که…