بایگانی برچسب

الهیات پروتستان

چرا والتر بنیامین می‌گوید سرمایه‌داری یک دین است؟

برای بنیامین، سرمایه‌داری، دین محسوب می‌شد؛ زیرا همانند دین، التیام و تسکینی برای رنج‌ها، دردها و پریشانی‌هاست و این سرمایه‌داری می‌خواهد به اضطراب‌ها پایان بدهد. او برای ساختار دینی سرمایه‌داری چهار جنبه را بر می‌شمارد. قصه بارها شنیده…