بایگانی برچسب

امتیار نویسنده

چگونه باید بنویسیم؟

فاطمه مرادی  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم r.f.moradi1373@gmail.com   شاید بارها این جمله زیبا در رمان سووشون، را شنیده‌اید که "شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه‌چین‌ها بیاید" (دانشور, 1348, ص. 268)، اما چرا…

امتیاز مقاله چگونه بین نویسندگان تقسیم می شود؟

امتیاز نویسنده اول و مسئول برخی از دانشجویان یا اساتید به اشتباه امتیاز بین نویسنده اول و نویسنده مسئول را یکی می‌دانند. باید توجه شود که تفاوتی بین نویسنده اول و نویسنده مسئول وجود دارد. نویسنده اول درواقع به عنوان مسئول اصلی مقاله و…