بایگانی برچسب

انتشارات خوارزمی

چگونه باید بنویسیم؟

فاطمه مرادی  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم r.f.moradi1373@gmail.com   شاید بارها این جمله زیبا در رمان سووشون، را شنیده‌اید که "شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه‌چین‌ها بیاید" (دانشور, 1348, ص. 268)، اما چرا…

فیلسوفی که به «موقعیت های انسانی» می اندیشد

آنچه از پی می آید شرحی مختصر است در باب موقعیت فلسفی اندیشه سورن کر که گور، فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی. مؤلف در این نوشتار تحلیلی کوشیده است منظومه فلسفی این فیلسوف را بر بستر تفکر متافیزیکی غرب، خصوصاً فیلسوفان مدرنی چون دکارت، کانت و…