بایگانی برچسب

انتشارات گیسوم

پدیدارشناسی دین: چهره‌های شاخص، عوامل شکل‌دهنده و مباحثات بعدی

فهرست مقدمه مترجم تقدیر و تشکر مقدمه فصل اول فهم پدیدار‌ها: مفاهیم کلیدی در فلسفه‌ی ادموند هوسرل فصل دوم تجربه دینی در الهیات ریچلی فصل سوم سنخ‎‌های مثالی و علوم اجتماعی: نقش ترولچ، وبر و یونگ در تفکر پدیدارشناختی فصل چهارم نقش…