بایگانی برچسب

انجمن روان شناسی تربیتی ایران

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، مهر ۹۹

ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، مهر ۹۹" در تاریخ 12 و 13 مهر 1399 توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا (س) در شهر تهران - دانشگاه الزهرا (س) برگزار می گردد. مکان برگزاري: تهران - دانشگاه الزهرا (س) حوزه های تحت…

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه های روانشناسی تربیتی دانشگاه های کشور و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می گردد.…