بایگانی برچسب

انحرافات فکری

سیره پیشوایان (ع) در برخورد با انحرافات فکری و عقیدتی

یکی از اهداف و برنامه ‏های اساسی پیشوایان معصوم(ع) حراست و نگهداری از اندیشه‏های ناب اسلامی است که با آغاز بعثت و دعوت پیامبر(ص) شروع شد و هر یک از امامان بر حق طبق شرایط حاکم بر دوران امامت خویش این امر مهم را به بهترین شیوه به انجام…