بایگانی برچسب

انديشه‌ عدالت

نگاهى به مباحث نظرى انديشه‌ عدالت در عصر ما

در بررسی آرای فيلسوفان درباره­ موضوع عدالت، از متفکران پيش­سقراطی آغازيديم و در گذر از فلسفه کلاسيک يونان باستان، سد ه­های ميانه و دوران جديد تا عصر حاضر، بر انديشه ­های تعدادی از آنان در اين زمينه درنگ کرديم. اينک در جمع­بست فشرده­ نظريات…

ژان ژاک روسو و انديشه‌ عدالت

در بررسی موضوع عدالت، به سده هجدهم می‌رسيم. از متفکران اين سده، نگاهی به آرای ژان ژاک روسو (Jean-Jaques Rousseau) فيلسوف سوئيسی در مورد عدالت خواهيم افکند. روسو يکی از نمايندگان برجسته روشنگری و همزمان منتقد آن است، چرا که وی در ژرفکاوی­های…

توماس هابس و انديشه‌ی عدالت

در پيگيری مباحث مربوط به عدالت، به دوران جديد و آرای توماس هابس (Thomas Hobbes) فيلسوف انگليسی سده‌ی هفدهم و دوره‌ی آغازين عصر روشنگری می‌رسيم. توماس هابس که می‌توان وی را پايه‌گذار نظريه‌ی دولت مدرن دانست، در فلسفه‌ی سياسی خود، درک از نظم…