بایگانی برچسب

اندیشه اسلامی

جهانی ‏‌شدن ‏و اندیشه‏‌ ‏اسلامی

 نویسنده:زکی‌‏میلاد ترجمه: سید محمد موسوی (مهیار) هفته‌نامه پگاه حوزه نویسندگان عرب کوشیده‏اند توصیف و تحلیلی از وقایع به وجود آمده ارایه دهند. تصویر جهانی شدن هنوز در جهان عرب، به صورت یک تصویر کامل، در نیامده است و تاثیرات ناشی از…