بایگانی برچسب

انقلاب خاموش در اروپا

انقلاب خاموش در اروپا

در اروپای امروز، اسلام دومین دین غالب به شمار می رود. مسلمانان مهمترین اقلیت مذهبی در کشورهای اروپا هستند. بسیاری از این مسلمانان با مهاجرت از خاورمیانه، شمال آفریقا یا شبه قاره هند در کشورهای اتحادیه اروپایی ساکن شده اند. اما عده ای دیگر…