بایگانی برچسب

انقلاب خاموش در اروپا

انقلاب خاموش در اروپا

همشهري ديپلماتيك، آبان 1383 , دوره - , شماره 27، رمضان طارق در اروپای امروز، اسلام دومین دین غالب به شمار می رود. مسلمانان مهمترین اقلیت مذهبی در کشورهای اروپا هستند. بسیاری از این مسلمانان با مهاجرت از خاورمیانه، شمال آفریقا یا شبه…