بایگانی برچسب

ايمره ناج

مجارستان و مروری بر تاريخ آن

مجارستان امروز كه شامل سرزميني به مساحت 93031 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 10 ميليون نفر است، بر اساس پيمان صلح تريانون در 1920 ايجاد شد، و جانشين مملكت بزرگ تري محسوب مي شود كه «پادشاهي و هنگري» نام داشت، اين كشور پادشاهي كه در بخش اعظم…