بایگانی برچسب

ایدئولوژی‌ مذهبی

برگزاری دوره آموزشی آنلاین «دین، جنگ و صلح»

این دوره آموزشی در هشت هفته، توسط دانشکده الهیات هاروارد و به زبان انگلیسی توسط دایان مور ارائه می‌شود و طی آن جنگ‌های معاصر در مناطق مختلف جهان با تمرکز بر نقش پیچیده دین در پیشرفت این خشونت‌ها در هر منطقه بررسی می‌شوند و دانشجویان با…