بایگانی برچسب

بازاریابی

موضوعات رشته مدیریت گرایش بازاریابی جهت ترجمه و پروپوزال

1. کارایی استراتژی های تجاری در بازاریابی صنعتی (2016) 2. رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی (2016) 3. نوآوری بازاریابی به عنوان پیامد رقابت پذیری (2016) 4. تاثیر ابزارهای ایجاد نیاز بر روی فروش اجناس جنسیتی (2016) 5. جهت…

نیازهای مدیریت در عصر جدید

در تاریخ حیات و حرکت سازمانها و شرکتهای مختلف دنیا شاهد حضور و تاثیر مدیران و رهبران موفقی هستیم که از هیچ همه چیز ساخته اند و موقعیت سازمانهای خود را به سطحی ارتقا داده اند که نقشی جهانی یافته اند. بررسی شیوه تفکر و مدیریت این گونه رهبران…

بازارگرایی در شرکت های لیزینگ

امروزه، شرکت های لیزینگ بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو هستند. وضعیت در حال تغییر اقتصاد سیاسی کشور و تصمیمات جسته و گریخته متاثر از شرایط متغیر محیط بین المللی و داخلی، شرکتهای لیزینگ را با چالشهای جدید و جدی ای در حوزه عمل روبه رو…

بازاریابی در آمازون و راه‌های موفقیت نویسندگان

کارشناس بازاریابی سایت کریتیوپن در مطلبی نکاتی درباره موفقیت ناشران و نویسندگان برای فروش بیشتر کتاب در سایت فروشگاه آنلاین آمازون ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از کریتیوپن، فروشگاه آنلاین کتاب آمازون در…