بایگانی برچسب

بازی های ژئوپولیتیکی

ایران: ناسیونالیسمی که از مداخله بیگانه تغذیه می شود

تلویزیون دولتی ایران مدعی است که گویا شماری از تظاهرکنندگان دستگیر شده در ماه ژوئن ٢٠٠٩، اعتراف کرده اند که «زیر نفوذ بی بی سی یا صدای آمریکا» قرار داشتند. رسانه های رسمی فراوان از دخالت غرب و بویژه بریتانیا نکوهش می کنند و دو دیپلمات…