بایگانی برچسب

بانک کتاب لاتین فلسفه

Nietzsche and Montaigne

Nietzsche and Montaigne by Robert Miner English | 2017 | ISBN: 3319667440 | 294 Pages | PDF | 6.0 MB کتابی با 294 صفحه از انتشارات پالگریو مکمیلان که اول اکتبر 2017 منتشر شده است. میشل دو مونتنی (۲۸ فوریه ۱۵۳۳–۱۳ سپتامبر ۱۵۹۲) یکی از…

The Routledge Handbook of Consciousness

The Routledge Handbook of Consciousness (Routledge Handbooks in Philosophy by Rocco J. Gennaro  2018 | ISBN: 1138936219 | English | 510 pages There has been an explosion of work on consciousness in the last 30–40 years from…