بایگانی برچسب

بحران عراق

بحران عراق و مدیریت کشمکش‌ها در خاورمیانه

حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق که با سرپیچی از حقوق بین‌الملل از روزهای پایانی اسفندماه 1381 آغاز شد شگفتی افکار همگانی جهان را از این اقدام یکجانبه در منطقه بحرانی و حادثه خیز خاورمیانه برانگیخت. دست اندرکاران نظامی و دولتی آمریکا…