بایگانی برچسب

بررسی کتاب

آیا قرائت کاراتانی از کانت با نفی هگل قابل جمع است

مترجم: رحمان بوذری منبع: www.shaviro.com «دگرسنجی» کوجین کاراتانی مفیدترین و مهم ترین کتاب فلسفه/نظریه است که این ایام خوانده ام. (ممنونم از جودی دین به خاطر اشاره به این کتاب و ژیژک به خاطر نوشتن مطلبی درباره آن). منظورم این است…

معرفی مکتب تاریخی آنال و بررسی کتاب «جهان مدیترانه‌ای»

اگرچه اغلبِ تاریخ‌نگارانِ مکتب آنال فرانسوی بودند و در دانشگاه‌های فرانسه فعالیت می‌کردند؛ به‌هیچ‌عنوان خودشان را به مطالعۀ تاریخ فرانسه محدود نمی‌ساختند. مکتب آنال گروهی منسجم از تاریخ‌نگاران نبود که همگی آن‌ها روی موضوعات مشابهی کار کنند…