بایگانی برچسب

برهم کنشی

مهندسی مجازی در نیروگاه های آینده

وزارت انرژی آمریکا، برنامه های بسیاری برای آینده تولید انرژی از نیروگاه های زغال سنگ سوز درنظرگرفته است. نیروگاه های پیشرفته آینده بازده بالاتر وآلایندگی بسیار کمتری خواهند داشت، آنقدر کم که برخی آنها را نیروگاه های با «خروجی آلاینده نزدیک…