بایگانی برچسب

بهداشت عمومی

تأثیر بحران اقتصادی بر بهداشت عمومی

بحران اقتصادی اخیر هیچ یک از حوزه های اجتماعی و اقتصادی آمریکا را ا ز تأثیرات خود بی نصیب نگذاشته است. یکی از مهم‌ترین این حوزه ها، عرصه بهداشت و درمان عمومی است که تعداد بسیار زیادی از مردم این کشور به خدمات آن وابسته هستند. این مقاله که…