بایگانی برچسب

بودا

آیین‌ بودا

نخستین‌ گفتار بودا- سوره‌ی‌ به‌ گردش‌ درآوردن‌ گردونه‌ آیین‌- از «رنج‌ و رهایی‌» می‌گوید؛ دو بیراهه‌ هست‌ که‌ هر دو به‌ رنج‌ می‌انجامد، یکی‌ کامرانی‌ و دیگری‌ خودآزاری‌. بودا، که‌ خود سالها پیش‌ از بوداشدن‌ این‌ دو بیراهه‌ را راه‌…

زمینه‏‌های بحث فلسفی در آیین بودا

در این مقاله به بیان کلیاتی از مسائل فلسفی ای که به نظر متفکران بودایی بسیار ضروری اند، در کنار انواع پاسخهایی که قانع کننده یافت هاند، خواهیم پرداخت. سنت و منابع آیین بودا حدود 500 سال پیش از عیسی مسیح، با تولد شاکیهمونی گوتمه، بودا،…