بایگانی برچسب

بچه‌های راه آهن

۳۰ رمان ادبیات کودک که محبوب بزرگترهاست

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد خاطرات دوران کودکی که بخش عمده‌ای از آن ریشه درادبیات و داستان‌های نوستالژیک دارد می‌توانند کمک بزرگی به افراد بالغ برای غلبه بر مشکلات و مرهمی بر زخمهایشان باشد. به گزارش ایسنا، نشریه ایندی‌پندنت در گزارشی به…