بایگانی برچسب

بیان مسأله

بیان مسأله در پژوهش های اجتماعی و رفتاری

به قول رابرت مرتن، بیان مسئله در علوم اجتماعی (و انسانی) سخت تر از حل مسئله است اما چرا؟ جواب آغازین این است که بیان مسئله در علوم انسانی و اجتماعی با کلمات عمومی و تخصصی صورت می گیرد. بر خلاف علوم فنی و مهندسی که بیان مسئله در آنها با…