بایگانی برچسب

بیرمنگهام

بحران غرب پزشک‌زده

امروزه کارکرد پزشکی مدرن به طور جدی مورد تردید قرار گرفته است، به نحوی که برخی از پزشکان مستقل و دلسوز نیز با انتقادهایی اساسی، به مقابله با این نوع پزشکی برخاسته‌اند. حتی استناد به آمار و ارقام رسمی، که البته باز هم از حقایق فاصله‌ای زیاد…