بایگانی برچسب

بی بی سی

عدالت با مایکل سندل: پرداخت عادلانه؟

آیا باید به ستاره ها و ستاره های ورزشی باید بیش از کارگران خدمات پرداخت شود؟ آیا پرداخت منصفانه با عرضه و تقاضا تعیین می شود؟ در این بیانیه از برنامه بی بی سی "عادلانه و جامعه بزرگ"، ساندل Michael J. Sandel از پرداخت ستاره فوتبال معروف برای…

ایران: ناسیونالیسمی که از مداخله بیگانه تغذیه می شود

تلویزیون دولتی ایران مدعی است که گویا شماری از تظاهرکنندگان دستگیر شده در ماه ژوئن ٢٠٠٩، اعتراف کرده اند که «زیر نفوذ بی بی سی یا صدای آمریکا» قرار داشتند. رسانه های رسمی فراوان از دخالت غرب و بویژه بریتانیا نکوهش می کنند و دو دیپلمات…