بایگانی برچسب

تأملاتی درباره‌ی عدالت

توماس هابس و اندیشه‌ی عدالت

در پيگيری مباحث مربوط به عدالت، به دوران جديد و آرای توماس هابس (Thomas Hobbes) فيلسوف انگليسی سده‌ی هفدهم و دوره‌ی آغازين عصر روشنگری می‌رسيم. توماس هابس که می‌توان وی را پايه‌گذار نظريه‌ی دولت مدرن دانست، در فلسفه‌ی سياسی خود، درک از نظم…

افلاطون و ایده‌ی عدالت

چرخش از تفکر کيهان‌شناختی (کوسمولوژيک) به انسان‌شناختی (آنتروپولوژيک) که در انديشه‌ی سوفيست­ها آغاز شده بود، با سقراط (۴۶۹ـ۳۹۹ پ.م.) ژرفش يافت. سقراط به خرد جهانی اخلاقی، باوری غيرانتقادی نداشت و از طرف ديگر خواهان فراتر رفتن از سوبژکتيويسم…

اندیشه‌های «پیش‌مفهومی» در مورد عدالت

تأملاتی درباره‌ی عدالت (گفتار دوم): انديشه‌های «پيش‌مفهومی» در مورد عدالت گفتار نخست را این این لینک مشاهده کنید پيش از پرداختن به موضوع اصلی، بايد روشن کنيم که منظورمان از انديشه‌ی پيش مفهومی چيست؟ انديشه‌ی پيش مفهومی، يعنی تفکری که هنوز…

مجموعه گفتار‌های تأملاتی درباره‌ عدالت

این مجموعه شامل 20 گفتار می‌باشد که توسط بهرام محیی در سایت رادیو دویچه وله درج شده است و انعکاس آن به معنی تایید و یا رد آن نمی‌باشد و بیشتر از این جهت است که در دسترس پژوهشگران نیست درآمد بحث «عدالت» يکی از مفاهيم چندسويه و…