بایگانی برچسب

تاب‌آوری در کودکان

تاب‌آوری

تاب‌آوری (منابع و گفتمان) دکتر ادیت گروتبرگ ترجمه: محمدرضا مقدسی نشر ورجاوند اثر حاضر راهنمایی برای تقویت تاب‌آوری در کودکان و تقویت روحیه انسانی آنهاست. بخش اصلی کتاب یک راهنمای علمی است که به افراد بزرگسال کمک می‌کند تا تاب‌آوری را…