بایگانی برچسب

تاریخ ایران

تجدید دوستی با فرانسه

 آرش بهداد با آغاز ماموریت «نیکلا بور» وزیرمختار فرانسه در تهران به سال ۱۲۷۱ه ق. روابط ایران و فرانسه پس از چند سال فترت، بار دیگر گرم شد. این تحول علاوه بر حضور وزیرمختاری تازه نفس و فعال، تا حدودی به تدبیر میرزاآقاخان نوری…

شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

یکی از جنبه های مهم نوگرایی سیاسی را باید در حاکمیت فرهنگی مذاکره و رقابت های مسالمت جویانه در پیکارهای سیاسی دانست. مذاکره به جای خشونت و پذیرش اصل رقابت مسالمت جویانه یکی از شاخص های مهم جامعه مدنی بشمار می رود. سئوال مهم این است که…

دموکراسی، نفت و مالیات (2)

سستی نظریّه‌ی فرید زکریا  نئولیبرال‌ها می کوشند با تطهیر سرمایه‌داری‌متروپل، این‌گونه وانمود کنند که در بحث عقب‌ماندگی سیاسی - اقتصادی، این کشورهای نفتی خاورمیانه نبوده‌اند که از سوی دولت‌هایی همچون آمریکا، انگلیس و... غارت شده و در…

دموکراسی، نفت و مالیات (1)

درآمد آیا وجود نفت، نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده‌است بخش بزرگی از دولت‌های نفتی - به‌ویژه دولت‌های خاورمیانه - در سایه‌ی فروش آن، از یک سو در مسیر اقتصاد تک محصولی درجا بزنند و اندیشه‌ی…

دموکراسی، نفت و مالیات (1)

درآمد آیا وجود نفت، نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده‌است بخش بزرگی از دولت‌های نفتی - به‌ویژه دولت‌های خاورمیانه - در سایه‌ی فروش آن، از یک سو در مسیر اقتصاد تک محصولی درجا بزنند و اندیشه‌ی…

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (2)

در این بخش، چند نکته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است که حفاری انحرافی افقی و مایل که ممکن است تأسیسات آن بیرون از محدوده ناحیه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پیشروی‌اش در ناحیه ممنوعه قرار گیرد مگر در مواردی که در…

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (3)

5 - عهدنامه 1975 برای همیشه معتبر است. عهدنامه 1975 به دلایل زیر برای همیشه معتبر بوده و هست: • اولاً، عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت…

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (2)

3 - رژیم حقوقی اروند رود قبل از معاهده 1975، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو…