بایگانی برچسب

تايتان

انديشه‌های «پيش‌مفهومی» در مورد عدالت

تأملاتی درباره‌ی عدالت (گفتار دوم): انديشه‌های «پيش‌مفهومی» در مورد عدالت گفتار نخست را این این لینک مشاهده کنید پيش از پرداختن به موضوع اصلی، بايد روشن کنيم که منظورمان از انديشه‌ی پيش مفهومی چيست؟ انديشه‌ی پيش مفهومی، يعنی تفکری که هنوز…