بایگانی برچسب

تبارشناسی

فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای : هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی

این اولین کتاب به زبان انگلیسی است که به‌طور کامل به فلسفه‌ی علوم اجتماعی در سنت قاره‌ای اختصاص داده شده است. کتاب حاضر به دنبال نشان دادن ماهیت منحصربه‌فرد رویکرد قاره‌ای به فلسفه‌ی علوم اجتماعی است و سنت قاره‌ای را در تقابل با سنت انگلیسی…

علوم اجتماعی نیندیشیدنی؛ محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی

تلاش والرشتاین در این کتاب را می‌توان تبارشناسی نظام سرمایه‌داری مدرن دانست. او، با اتخاذ رویکردی تاریخی، می‌کوشد تا ریشه‌های سرمایه‌داری مدرن، ظهور دولت-ملت‌ها، علوم جدید، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی را تحلیل کند. پروژۀ والرشتاین در…

تبارشناسی ادیان جدید

در عین حالی که سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون واقعیتی از زندگی بشر در جامعه مدرن هستند، دین همچنان به ایفای نقشی مهم در زندگی ملل سراسر عالم ادامه داده است. دین هم در سیاستهای عمومی و هم در هدایت و الهام‌بخشی به افراد مؤثر است و بی‌شک شواهد…

اوستا از منظر تاريخ و تبارشناسی

اوستا كتاب ديني زرتشتيان است و زبان اوستايي نياي اوستا كتاب ديني زرتشتيان است و زبان اوستايي نياي فارسي امروز است. نياكان ما زماني به اين زبان سخن مي گفتند. زبان اوستا براي توده مردمان وگويندگان زبان پهلوي (فارسي ميانه) زباني نهفته بوده…

Disobedience in Western Political Thought: A Genealogy

  Disobedience in Western Political Thought: A Genealogy   BY Raffaele Laudani English | ISBN: 1107022649, 1107606691 | 2013 | 182 pages The global age is distinguished by disobedience, from the protests in Tiananmen Square to the…