بایگانی برچسب

تبلیغ اسلام

معرفی پروژه‌ «تبلیغ اسلام در عصر دیجیتال: مسائل کنونی و تجارب گذشته از نوآوری‌های تکنولوژی»

برنامه‌های شبکه تربیت نوآورانه به منظور تلفیق تحقیقات علمی با دوره‌های فشرده آموزشی طراحی شده است تا کارشناسان و دانشجویان را با مهارت‌ها و دانش لازم در یک محیط بین‌المللی و چند رشته‌ای جهت کمک به حل کردن مسائل اجتماعی آماده کند. این برنامه…