بایگانی برچسب

تبيين مفهومی عدالت

تبیین مفهومی عدالت

مفهوم عدالت، از طريق يک تعريف قابل حصول است. اين تعريف، شاخص­ هايی را ارائه می­دهد که به مفهوم حاصل شده تعلق دارند و با خصوصياتی منطبق ­اند که خصلت­ نمای برابرايستای آن مفهوم هستند. در تبيين مفهومی «عدالت»، عموماً پذيرفته می­شود که عدالت…

ژان ژاک روسو و اندیشه‌ عدالت

در بررسی موضوع عدالت، به سده هجدهم می‌رسيم. از متفکران اين سده، نگاهی به آرای ژان ژاک روسو (Jean-Jaques Rousseau) فيلسوف سوئيسی در مورد عدالت خواهيم افکند. روسو يکی از نمايندگان برجسته روشنگری و همزمان منتقد آن است، چرا که وی در ژرفکاوی­های…

افلاطون و ایده‌ی عدالت

چرخش از تفکر کيهان‌شناختی (کوسمولوژيک) به انسان‌شناختی (آنتروپولوژيک) که در انديشه‌ی سوفيست­ها آغاز شده بود، با سقراط (۴۶۹ـ۳۹۹ پ.م.) ژرفش يافت. سقراط به خرد جهانی اخلاقی، باوری غيرانتقادی نداشت و از طرف ديگر خواهان فراتر رفتن از سوبژکتيويسم…

مجموعه گفتار‌های تأملاتی درباره‌ عدالت

این مجموعه شامل 20 گفتار می‌باشد که توسط بهرام محیی در سایت رادیو دویچه وله درج شده است و انعکاس آن به معنی تایید و یا رد آن نمی‌باشد و بیشتر از این جهت است که در دسترس پژوهشگران نیست درآمد بحث «عدالت» يکی از مفاهيم چندسويه و…