بایگانی برچسب

تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

تغییرات سریع و چالش‌های جهانی در دنیای امروزی و رویکردهای نوین در ارائه و بکارگیری الگوهای آموزش و پژوهش در علوم مختلف موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری شده است. تبادل دانش روز و انتقال تجربیات، بیان چالش‌ها و ارائه…