بایگانی برچسب

تزریق واکسن

واکسیناسیون از نگاهی دیگر

امروزه، واکسیناسیون به بخشی لاینفک از زندگی بشری تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که با گذشت زمان و به ویژه در کشورهای پیشرفته با شک و تردیدهایی جدی روبه‌رو شده است. هم اکنون در حالی که اجرای طرح‌های مختلف واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و فقیر…