بایگانی برچسب

تعامل با نسل‌ها

رادیو در تعامل با نسل‌ها

رادیو در ایران 68 ساله است. در این سال‌ها نقش و کارکرد این رسانه با تغییرات گسترده و گاه غیرقابل تصوری روبه‌رو شده است. بسیاری از بزرگان نسل اول، ماجراهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت و نقش پررنگ این رسانه را به خاطر دارند. نسل‌ دومی‌ها خاطرات…