بایگانی برچسب

تغییرات اقلیمی

گاز طبیعی: پلی به سوی انرژی‌های پاک

استفاده از انرژی های پاک یکی از موضوع های کانونی مورد بحث کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی کپنهاگ بود، اما آنچه توجه به چنین انرژی هایی را به ویژه در سال های اخیر دو چندان ساخته، رشد پرشتاب آلودگی هوا و گرمایش جهانی است. پیشنهاد…