بایگانی برچسب

تفکر پدیدارشناختی

بازگشت کالبد: ارتباطات در فضای سایبرنتیک

اشاره: در حال حاضر اینترنت تحول اساسی در تولید و پخش کتاب ایجاد کرده است. مطلب ترجمه شده قسمت‌هایی از بخش‌های خلاصه شده کتابی است که جهت استفاده کاربران یا خریداران از طریق اینترنت عرضه شده است. محتوای مقاله پیرامون فضا یا ادراک خاصی از…

پدیدارشناسی دین: چهره‌های شاخص، عوامل شکل‌دهنده و مباحثات بعدی

فهرست مقدمه مترجم تقدیر و تشکر مقدمه فصل اول فهم پدیدار‌ها: مفاهیم کلیدی در فلسفه‌ی ادموند هوسرل فصل دوم تجربه دینی در الهیات ریچلی فصل سوم سنخ‎‌های مثالی و علوم اجتماعی: نقش ترولچ، وبر و یونگ در تفکر پدیدارشناختی فصل چهارم نقش…