بایگانی برچسب

جامعه مدني جهاني

جامعه مدني و جهاني سازي ( جامعه مدني جهاني )

نويسنده : دكتر حميد مولانا آيا پديده اي به نام " جامعه مدني " مي تواند در سطح جهاني يا بين المللي وجود داشته باشد ؟ در پايان قرن بيستم ميلادي و آغاز قرن جديد و هزاره نو ، تغييرات مهمي در عرصه جهاني و در زمينه ارتباطات انساني به وقوع…