بایگانی برچسب

جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۹

نوبل ادبیات می‌تواند بیش از یک سال معلق شود؟

به گزارش گاردین - مدیر اجرایی بنیاد نوبل اعلام کرد: «جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۹ اهدا نخواهد شد مگر اینکه اعتماد از دست رفته در پی رسوایی آکادمی سوئدی بازگردد.» در تاریخ ۴ ماه می پس از اتهام آزار جنسی که به شوهر کاترینا فراستنسون، از…