بایگانی برچسب

جایگاه شورا

جایگاه و اهمیت «شورا» در فرهنگ اسلامی

اصل مشورت و تبادل نظر با صاحبان فکر و اندیشه و تجربه در تاریخ بشر قلمروی وسیع تر از زندگی جمعی داشته است. انسان ها همواره در حل مشکلات و رهیابی به نظرات صائب و رهایی از بن بست ها در حیطه زندگی فردی و اجتماعی به این اصل متوسل شده اند. عمده…