بایگانی برچسب

جلسات دفاع

عنوان پایان نامه را چطور پیدا کنیم؟

ابتدا حوزه مورد علاقه تان را مشخص کنید، سپس مقالات به روز را در این راستا مطالعه کنید، با مطالعه آنها حتما ایده هایی به ذهنتان خواهد رسید، سعی کنید چیزی را به آنها اضافه کنید، بعضی روشها را ترکیب و یا از ابزارهای متفاوت استفاده کنید.…