بایگانی برچسب

جنبشهای نوپدید دینی

درنگی در آثار و آرای جیمز گوردون ملتون (2)

1- ملتون و جنبشهای نوپدید دینی جنبشهای نوپدید دینی (2) که اختصاراً NRMs خوانده می‌شوند ، یا کیشها (cults)،‌ پدیده‌ای جدیدند که در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 ظاهر شدند. آنها عمدتاً با جوامع غربی و با «ضد فرهنگ» دهه‌ی 1960 مرتبطند.…

درنگی در آثار و آرای جیمز گوردون ملتون (1)

گوردون ملتون رئیس مؤسسه‌ی مطالعه‌ی دین در آمریکاست. او تا کنون مقالات و کتابهای فراوانی در زمینه‌ی جنبشهای نوپدید دینی (MRMs) به رشته تحریر درآورده است. او دکترای خود را در رشته‌ی دین از دانشگاه نورث وسترن آمریکا گرفته است و یکی از روحانیون…